HAKKIMIZDA

HAYSİAD, manevi değerlerine bağlı, Türkiye’nin gelişen ticari hacmine ve millileşen sanayisine katkı sağlayacak dinamik, atılgan ve girişimci iş adamı profilinin oluşmasına katkı sağlar.

Ülkemizin ve toplumumuzun ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi ve teknolojik yönden güçlenerek Dünya’da lider konuma gelmesine ve örnek model olmasına katkı sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olmak ve bu doğrultuda üyelerine katkı sağlamak.
Bu katkı;
– Manevi değer ve dinamiklerimizi iş dünyasına taşıyarak iş ahlakını geliştirmek
– Eğitim ve öğretimi toplumun ve ülkenin kalkınmasında esas faktör kabul ederek bu alanda çalışmalar yapmak
– Ülkemizin dış politikasıyla paralel, üyelerimizin iş hacmini geliştirmelerine yardımcı olmak ve bu anlamda gerekli destekleri sağlamak,
– Ulusal ve Uluslar arası alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlarla etkin işbirliğinin sağlanması ve toplumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda katma değeri yüksek projelere imza atmak,

TARİHÇEMİZ

Tarihimiz ile ilgili açıklayıcı yazı yazılacak ve galeri resim video eklenebilir…Tarihimiz ile ilgili açıklayıcı yazı yazılacak ve galeri resim video eklenebilir…Tarihimiz ile ilgili açıklayıcı yazı yazılacak ve galeri resim video eklenebilir…Tarihimiz ile ilgili açıklayıcı yazı yazılacak ve galeri resim video eklenebilir…Tarihimiz ile ilgili açıklayıcı yazı yazılacak ve galeri resim video eklenebilir…

VİZYONUMUZ

HAYSİAD, manevi değerlerine bağlı, Türkiye’nin gelişen ticari hacmine ve millileşen sanayisine katkı sağlayacak dinamik, atılgan ve girişimci iş adamı profilinin oluşmasına katkı sağlar.

MİSYONUMUZ

Ülkemizin ve toplumumuzun ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi ve teknolojik yönden güçlenerek Dünya’da lider konuma gelmesine ve örnek model olmasına katkı sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olmak ve bu doğrultuda üyelerine katkı sağlamak.
Bu katkı;
– Manevi değer ve dinamiklerimizi iş dünyasına taşıyarak iş ahlakını geliştirmek
– Eğitim ve öğretimi toplumun ve ülkenin kalkınmasında esas faktör kabul ederek bu alanda çalışmalar yapmak
– Ülkemizin dış politikasıyla paralel, üyelerimizin iş hacmini geliştirmelerine yardımcı olmak ve bu anlamda gerekli destekleri sağlamak,
– Ulusal ve Uluslar arası alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlarla etkin işbirliğinin sağlanması ve toplumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda katma değeri yüksek projelere imza atmak,

DERNEK KÜNYESİ

Hay Sanayici ve İşadamları Derneği (HAYSİAD)

Hay Industrial and Businessman Association      

جمعية رجال الأعمال والصناعيين                           

 

Üye Numarası: 254

Üyelik Tarihi ve Yeri: 21 Şubat 2014, Yemen (16.Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2010, İstanbul

Çalışma Sahası: İş Dünyası

Ülkesi: Türkiye

Başkan: Haci Özdemir

 

Kısa Tanıtım

2010 tarihinde İstanbul’da bir iş dünyası kuruluşu olarak kurulan HAYSİAD 2 Şubesi ve Türkiye’nin 71 ilinde temsilcilikleriyle 1200’ün üzerinde üyeye sahip olup, kuruluş gayelerinden biri de İslam ülkeleri arasında ticari işbirliğini geliştirmektir. HAYSİAD, manevi değerlerine bağlı, Türkiye’nin gelişen ticari hacmine ve millileşen sanayisine katkı sağlayacak dinamik, atılgan ve girişimci iş adamı profilinin oluşmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

 

Faaliyetleri

  • Manevi değer ve dinamiklerimizi iş dünyasına taşıyarak iş ahlakını geliştirmek
  • Eğitim ve öğretimi toplumun ve ülkenin kalkınmasında esas faktör kabul ederek bu alanda çalışmalar yapmak
  • Ülkemizin dış politikasıyla paralel, üyelerimizin iş hacmini geliştirmelerine yardımcı olmak ve bu anlamda gerekli destekleri sağlamak
  • Ulusal ve uluslararası alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlarla etkin işbirliği sağlamak ve toplumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda katma değeri yüksek projelere imza atmak
  • İştirak düsturu ile hareket ederek, işadamları, serbest meslek mensupları, akademisyenler, bürokratlar, üst düzey yöneticiler ve iş kolları arasındaki koordinasyonu sağlamak
  • İç ve dış pazar araştırması yapmak, üretici ve tüketiciler arasındaki irtibatı sağlamak, uygun iş alanlarını tespit etmek ve geliştirilmesini temin etmek