Kategori: Genel Merkez0

Genel Kurula Davet

Derneğimizin 5. Olağan genel kurul toplantısı 10 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 10:00’da, çoğunluk sağlanamazsa 17 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 10:00’da, Cumhuriyet Mh. Aşık Veysel Cd. No:72 Küçükçekmece / İstanbul adresinde aşağıda yer alan aynı gündem maddeleri ile yeter sayı aranmaksızın gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinizi ve toplantıya katılmanızı önemle rica ederiz.
Saygılarımızla,

HAYSİAD Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM MADDELERİ:
1) Açılış ve Yoklama,
2) Genel Kurul Başkanlık Divan Seçimi,
3) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun Okunması Ve Müzakeresi,
4) Yönetim ve Denetim Kurullarının Ayrı Ayrı İbrası,
5) Tahmini Bütçenin Görüşülerek Onaylanması,
6) Dernek Tüzüğünün 4, 7, 11, 14, 15, 16, 17. Maddelerinin Müzakeresi,
7) Dernek Kahramanmaraş Şubesi’nin Kapatılmasının Müzakeresi,
8) Diğer Gündem Maddesi Önerilerinin Müzakeresi,
9) Dilek ve Temenniler
10) Kapanış.