Kategori: Genel Merkez0

Isparta Yaz Çalışmamızı Yaptık

Her yıl bir defa Isparta Barla’da yaz çalışması yapmaktayız. Bu yılki çalışmamız ise iki farklı tarihte gerçekleştirildi.

21-23 Haziran tarihlerindeki yaz çalışmamızın yenilenen İstanbul seçimlerine tevafuk etmesinden dolayı İstanbul’daki üyelerimiz bu çalışmaya katılamadı. Çalışmaya katılamayan İstanbul’daki üyelerimiz ve müsait olamadıkları için katılamayan üyelerimiz için 5-6 Temmuz tarihlerinde ikinci bir çalışma tertip edildi.

Yaklaşık 120 kişinin katıldığı İlk çalışmada ilk gün Ahmet Husrev Acar tarafından “Maddeten Terakkiye Mani Olan Sebepler ve Çözüm Yolları” sunumu yapıldı.

Acar, kısaca Allah’ın kâinatta her şeyi çalışmak üzere, boş durmamak üzere yarattığı ve insanın da mesai arkadaşı olan diğer yaratılmışlar gibi çalışması ve gayret etmesi gerektiğine değindi. Çalışan insanın ise bu çalışmaya bir anlam yüklemesine, ne için çalıştığına dikkat etmesi ve bu çalışmanın yalnız rıza-i İlahi için olması gerektiğini dile getirdi.

Yanlış anlaşılan bir konuya da açıklık getiren Acar, “Evet Müslüman kanaat etmeli, fakat Müslüman çalışmada kanaat etmemeli çalışmanın neticesine kanaat etmelidir, aynı bu şekilde tevekkül de var gücümüzle maddi manevi konularda çalışıp sonucu Allah’a bırakmak demektir. Yanlış anlamlandırılan tevekkül bizi tembelliğe itebilir. Müslüman güçlü olmalıdır ki daha çok mazluma yardım edebilsin ve Allah yolunda daha çok infakta bulunabilsin,” dedi. Acar, sunumunu “bu zamanda güç ve kuvvetin en büyük göstergesi maddi kalkınma ve maddi güçtür bizler de Müslümanlar olarak güçlü olmalıyız,” sözleriyle bitirdi.

Cuma gününün ikinci sunumunda ise Mehmet Öcal tarafından “İslam’da Alış-Satış Akidleri” ele alındı.

Günümüz ticari işlemlerin İslami açıdan irdelendiği ve yoğun soru cevapla geçen sunum katılımcıların büyük ilgisini gördü.

Günün sonunda Genel Başkanımız Hacı Özdemir, Isparta Temsilcimiz Yavuz Genç, Denizli Şube Başkanımız Erdoğan Tefe ve Ege Bölge Temsilcimiz Hasan Kılıç hoş geldiniz konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Çalışmanın ikinci gününde açılış Muhlis Körpe tarafından “Bir Tüccar Olarak Gayem” sunumuyla yapıldı.

Ehli ticaretin asıl gayesinin bu dünyada mal mülk edinmek değil,  ticaretini daha güzel ve ebedi bir dünyayı kazanmaya vesile etmek olduğunu hatırlattı. Ayrıca her katılımcıdan çocuğuna tavsiyelerden oluşan bir mektup yazmasını istedi. Yazılan mektupların okunduğu bölüm renkli anlara sahne oldu.

Bir sonraki konuşmacı olan Mesut Hızarcı  “Ailem, İşim ve Ben” adlı sunumunu gerçekleştirdi. Sunumda ticarete dalıp ailesini aksatan bir tüccarın kazanmak yerine kaybettiğinin altını çizdi. Ayrıca Hızarcı, büyüklerimizden tavsiye olarak kahvaltı ve akşam yemeği gibi aile bireylerinin tamamının evde olduğu vakitlerde muhakkak evde olunması, birlikte yemek yenmesi gerektiğini de hatırlattı.

Günün son sunumu Zakir Çetin tarafından “İşi Ehline Vermek ve Mesailerin Tanzimi” oldu.

“ Emanet zayi edildiğinde kıyametin kopmasını bekleyin. “Ya Resulallah, emanetin zayi edilmesi nasıl olur?” denince, “Görev ehlinden başkasına verildiği zaman kıyameti bekleyin.” buyurdu (Buhari). Bu hadis çerçevesinde sunumunu gerçekleştiren Çetin, Müslümanların işinin ehli olması gerektiğini ve bunun yanında işinin ehli olmayan Müslüman’ın ticarette tercih edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Cumartesi günün akşamında Bülent Güner katılımcılarla “Risale-i Nur Hizmeti” konulu bir konuşma gerçekleştirdi.

 

İkinci bir çalışma olarak organize edilen 5-6 Temmuz tarihlerinde çalışmaya da ailelerle birlikte yaklaşık 60 kişilik bir katılım oldu.

Yine programın ilk gününde Ahmet Husrev Acar’ın sunumu yapıldı.

Cumartesi günü Cennet Bahçesi’nde yapılan 28. Söz Cennet Bahsi dersi ve tefekkürün ardından bir önceki çalışmadan farklı olarak bir akademisyen tarafından Aile içi iletişim sunumu yapıldı. 2 saat süren sunum katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Aile içi iletişim sunumunun ardından sahneye çıkan Hayrat İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ekrem Semiz dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.  İşbirliği yapılabilecek çalışmalar hakkında geniş istişareler yapıldı. Toplantının bir meyvesi olarak HAYSİAD üyesi her esnaftan 1111 Kur’an-ı Kerim hediye etmek için bağışçı bulması kararı alındı.

Programın öğleden sonraki bölümünde HAYSİAD genel sunumu ve Anadolu ziyaretleri bilgilendirmesi yapıldı.

HAYSİAD sunumunda genel başkan Hacı Özdemir derneğin ana gayesi olan ticaret niçin yapılır, nasıl yapılır ve aileye yeterince vakit ayırma konularına değindi. Ayrıca bu 3 gaye üzerine her ilde aylık ve bölgesel bazlı 3 aylık eğitimli toplantılar yapılması talebini yineledi.

Hemen akabinde geçilen tecrübe paylaşımı bölümünün başlangıcı Ahmet Husrev Durma tarafından “Marka İletişimi” konulu sunumla yapıldı. Bu bölümde Durma ile birlikte, Mustafa Berber, Talha Taner Yılmaz, Mehmet Topcu, Mehmet Kara gibi birçok üyemizden kimisi girişimcilik ve büyüme hikâyeleri kimisi de edindiği tecrübelerle katılımcılara örnek teşkil edecek paylaşımlarda bulundu. Bu bölümün en dikkat çeken konuları Ar-Ge, sosyal mecralarda reklam verme ve prim sistemine geçilerek kazan-kazan mantığıyla personel performansının katlanması oldu.

İkinci program da Bülent Güner’in “Risale-i Nur Hizmeti” konulu konuşmasıyla sona erdi.