Kategori: Genel Merkez0

9. ISPARTA YAZ ÇALIŞMAMIZ YAPILDI

Pandemi öncesi her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Isparta yaz çalışmamız 2 yıllık aranın ardından bu yıl 27-29 Mayıs tarihlerinde teşkilat ve merkezi güçlendirmek gündemleriyle yapıldı.

Yaklaşık 120 kişinin katıldığı çalışmamız Cuma günü SAHAV Külliyesi’nde kılınan Cuma namazı ile başladı.

Asıl çalışma mekânımız olan Barla Cennet Bahçesine intikalin ardından program; Kur’an-ı Kerim Tilaveti, Isparta Temsilcimiz Yavuz Genç’in hoş geldiniz konuşması, Genel Başkanımız Hacı Özdemir’in selamlama konuşmaları ve akabinde detaylı tanışma ile devam etti.

Cuma akşamı programımızın ilk konuğu Zakir Çetin hocamız oldu. Çetin: “Her şeyin başı insandır. Maddi yatırımlar elbette önemlidir fakat insana yapılan yatırım daha önemlidir. Peygamber efendimiz de İslam davası için çalışmalara başladığında yanına önce ekibini topladı. Her iş için insana ihtiyaç var.” dedi.

Bu zamanda İlay-ı Kelimetullah için maddi terakkiyat gerekli diyen Çetin,

Özet olarak;

 • Maddi terakkıyat için önce sağlam ekiplere ihtiyaç var.
 • Kendimizi ilmi konularda da yetiştirme gayretinde olmalıyız.
 • Mal sahibi olduğumuz gibi cömertlik, ilim, edep sahibi de olmalıyız.
 • Hem din-i mübin-i İslam’a hem ülkemize maddi destek vermek adına gayret içinde olmalıyız.
 • Helal dairesinde iyi çalışıp iyi kazanmalıyız.
 • Hırslı olmayacağız, tevekkül edeceğiz, kanaat edeceğiz ve gayretli olacağız.

dedi.

Zakir Çetin’in sunumunun ardından ikinci konuğumuz Muhlis Körpe hocamız oldu.

Körpe sunumunda dar görüşlülük konusunu ele aldı. Bir Müslüman’ın bana artık yeter deyip kendisini maddi işlerden soyutlaması ve manevi işlere yoğunlaşmasının ne kadar yanlış bir düşünce olduğunun altını çizerek, “Eğer, İslam aleyhine çalışan komiteler, tüccarlar bu işlerinden vazgeçip kenara çekilirlerse işte o zaman sizin de maddi gücünüze ihtiyaç olmaz, siz de kenara çekilebilirsiniz. Fakat, bu komiteler var güçleri ile İslam’ı yok etmek için, çoluk çocuğumuzu yoldan çıkartmak için çalışıyorlarken siz işi gücü bırakıp maneviyata yönelelim diyemezsiniz.” dedi.

Muhlis Hocamız konuşmasına, “sürekli değişen, gelişen dünyada kendinizi yenilemez ve geliştirmezseniz geri kalırsınız. Kendinize yatırım yapmazsanız kimseyi besleyemezsiniz.” diyerek devam etti ve “Risale-i Nur nimetinden kendiniz istifade etmek için okuyacaksınız, başkasına anlatmak için değil. O zaman karşı tarafa anlattığınız hakikatler daha tesirli olacak” dedi.

Aile konusuna da değinen Körpe, aileye vakit ayırmanın ehemmiyetinden bahsetti ve “Hayatın her alanında insaniyet ve nezaket kurallarını önceleyen, buna uygun davranan kişiler olmalıyız.” dedi.

Son olarak çocuklarınıza hayaller bırakın. Sizin de hayalleriniz olsun diyen konuşmacımız, ”Hayali olan kişinin gözü hep hayalinde, hayali olmayan kişinin gözü hep ayak ucunda olur. Önündeki engellere bakmaktan ufuktaki güzelliklere odaklanamaz.” dedi.

Cumartesi gününün ilk konuğu Bülent Güner oldu.

Güner ilk olarak bir iş adamının planlı olması, işlerini oturtmuş olması, görev dağılımını iyi yapmış olması ve en önemlisi işinin yanında kendine, ailesine ve uhrevi çalışmalarına vakit ayırması gerektiğini söyledi ve “Başını kaşıyacak vakti olmayan adamın kimseye faydası olmaz.” diye ekledi.

Ayrıca katılımcılardan Osmanlıca okuma ve yazma seviyelerini de güzel seviyelere çıkartmalarını talep eden Güner, Risale-i Nur hizmetinin tarihçesinden de bahsederek konuşmasını bitirdi.

Bir sonraki konuşmacımız olan Said Yavuz Hocamız “Aydınlık Yarınlara” kitap okuma yarışmasındaki güzellikleri katılımcılarımızla paylaştı. Konuşmasını “Allah mü’minlerden canlarını ve mallarını, karşılığında cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır.” Ayetiyle bitiren Yavuz, “Dünyadaki ticaretleriyle ahiretlerini kazananlardan olmanız duasıyla.” dedi ve mikrofonu Kırıkkale Temsilcilerimize devretti.

Genel merkez olarak çokça ehemmiyet verdiğimiz illerdeki aylık üye toplantılarını istisnasız her ay icra eden Kırıkkale temsilcilerimiz faaliyetleri ile ilgili bir sunum gerçekleştirdiler.

İlk konuşmacımız sanayiciler temsilcisi Bülent Yıldırım oldu. Yıldırım özetle temsilcilik yapısında, iş adamı ve esnaflar için yapılan çalışmalardan bahsetti. Özellikle aylık olarak üyeleri bir araya getirmenin faydasında dikkat çeken Yıldırım, maddi ve manevi eğitimlerin de katılımcıları geliştirdiğini dile getirdi. Bununla birlikte üye ve kurum ziyaretleri, insan kaynakları çalışmaları, sosyal destek çalışmaları, sosyal faaliyetler, mesleki eğitim üzerine rapor hazırlanıp sunulması gibi yaptıkları birçok faaliyeti özetleyip mikrofonu Genç HAYSİAD Temsilcisi Tayfun Çalışkan’a devretti.

Çalışkan, özellikle gençlerin istihdama kazandırılması konusunda çalışmalar yaptıklarını, gençlerle işverenleri bir araya getirdiklerini dile getirdi. Bununla birlikte gençlere iş hayatına yönelik eğitimler verdiklerini ve onları donanımlı hale getirdiklerini söyledi.

Programın devamında Hayrat Vakfı Başkanı Muhterem Hacı Hafız Said Nuri Ertürk teşrif ettiler. Hocamız özetle;

 • Faize dikkat etmek,
 • İşe besmele ile başlamak,
 • Emin olamadığımız şeylerde helal tarafından Bismillah demeye gayret etmek,
 • Ticarette azami dikkat etmek,
 • Allah için ortaklık kurmak,
 • Duaları geniş yapmak,
 • Osmanlıca okuma hızını artırmak,
 • Günlük olarak yazı yazmak,
 • Tasadduk ederken aile efradı adına da niyet etmek,

Helal gıdaya dikkat edildiği gibi temizlik ürünleri gibi ürünlerde de helal sertifikalıları tercih etmek gibi konulara dikkat çekti ve çalışmadan dolayı tüm katılımcıları tebrik etti.

Programımızın “Kuvvetli Merkez” bölümünde ilk konuşmacı Genel Başkanımız Hacı Özdemir oldu.

Genel başkanımız personel sayısının ivedilikle artırılıp; sektörler, yurtdışı faaliyetler, teşkilat gibi her birime şimdilik en az 1 personelle hizmet verilmesi gibi konulara değindi.

Ayrıca, illerde yapılacak aylık toplantıların ehemmiyetine de dikkat çeken Özdemir, faaliyetlerin artırılarak ülkemize, Ümmeti Muhammed’e ve tüm insanlığa faydalı olunabilmesi için merkezdeki personel sayısının artırılması konusunda katılımcılardan destek istedi.

Kuvvetli merkez bölümünün ikinci konuşmacısı teşkilatlanmadan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Harun Kaya oldu. Örnek tüccar bahsinden yola çıkarak kendisinin de 3 mesleği olduğuna değinen Kaya, manevi hizmetlerde çalışmalar yürüttüğünü, HAYSİAD’da aktif görev aldığını ve maişetini sağlamak için de CNC teknik servis işleri yaptığını söyledi.

HAYSİAD çalışmalarına katılmanın zamanını almaktan ziyade zamanını bereketlendirdiğinin altını çizen Kaya HAYSİAD eğitimlerinin vesilesi ile ekibini büyüttüğünü ve kendine daha çok vakit ayırabildiğini dile getirdi.

HAYSİAD temsilcilerinin en önemli vazifelerinden birinin üyeler arası irtibatı artırmak olduğunu söyleyen teşkilat başkanımız, temsilcilerden aylık il toplantıları ve yapılacak diğer faaliyetlerle üyelerin irtibatının artırılmasını rica etti.

Son olarak ŞAHİ (Şahsına, Ailesine, Hizmetine, İşine) formülünü paylaşan Kaya, bir tüccarın günlük vakit tanzimini bu formülü göz önünde bulundurarak yapması gerektiğini bu yapılırsa her işte muvaffak olunabileceğini söyledi.

Kuvvetli merkez bölümünün son konuşmacısı İslam Ticaret Ahlakı ve Finanstan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Murat Arıkuşu oldu.

Arıkuşu, genel merkezin mali olarak da üyeler tarafından desteklenmesi gerektiğini ve bu desteklerin üyelere dokunacak daha güzel faaliyetlere vesile olacağını söyledi. Öncelikli hedefin genel merkez ve +1 personel daha istihdam etmek olduğunu söyleyen konuşmacımız tüm üyeleri bu çalışmaya destek olmaya davet etti ve HAYSİAD olarak hayallerimiz, hedeflerimiz büyük bu konuda maddi ve manevi desteklerinizi bekliyoruz diyerek konuşmasını bitirdi.

Kuvvetli merkez bölümümüz akabinde Genel Başkan Yardımcımız Cüneyt Durmaz tarafından Büyüme Stratejileri sunumu yapıldı. Bu sunumda özetle;

 • Niyet ve Kararlılık
 • Dış Çevre Analizi
 • İç Çevre Analizi
 • Rekabet Stratejisini Geliştirme ve Hedef Belirleme
 • Harekete Geçmek / Çalışmak
 • Kontrol Etmek

konuları anlatıldı.

Bir sonraki konuşmacımız Yurtdışı İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz İsmail Erdoğan oldu.

Erdoğan, Liderlik Sorunları ve Çözüm Yolları sunumunu aşağıdaki başlıklarda gerçekleştirdi.

 • Liderlik Nedir? Sonradan Öğretilebilir Mi?
 • İstişarenin Ehemmiyeti
 • İyi Bir Lider-Yönetici Yokluğunda da İşlerini Yürütendir
 • Çalışan Davranışlarının Müşteriye Etkisi
 • Mükemmeli Bekleme Hatası
 • Odaklanma…

Sunumunda liderlik üzerine birçok konuya değinen Erdoğan son olarak tasarruf, birikim, yatırım ve risk almak üzerine de önerilerde bulunup konuşmasını bitirdi.

Niçin ticaret sunumuyla kürsüye çıkan Genel Başkanımız Hacı Özdemir düzenli yapılan bölge toplantıları için Sivas Bölge Temsilcimiz Mehmet Levent Şimşek’e, aylık toplantılar için Kırıkkale İl Temsilcilerimiz Bülent Yıldırım, Ali Osman Akalan ve Tayfun Çalışkan’a, haftalık toplantılar için de Isparta İl Temsilcimiz Yavuz Genç’e teşekkür etti.

Sonrasında niçin ticaret kısmına geçen Özdemir sunumunu formülüyle özetledi ve

1.İ= İlayi Kelimetullah içindir,

2.İ= İnsanlığa Hizmet İçindir,

3.İ= İrtibat  ve İttihat Vesilesidir,

4.İ= İnsanları En İyi Geliştiren Yoldur,

dedi.

Cumartesi gününün son sunumu Yönetim Kurulu Üyemiz Murat Arıkuşu tarafından yapıldı.

Peygamber Efendimiz’in (sav) tüccarlık yönünü konu alan sunumda Mekke Dönemi ve Medine Dönemi ticari faaliyetlerden bahsedildi ve İslam’ın yayılmasında tüccarların önemi anlatıldı.

Özellikle Medine Döneminde Yahudilerin elinde olan ticaretin kısa bir sürede Müslümanların eline geçmesi ve kendi ticaret kurallarını koymaları bu zamandaki tüccarlara da örnek olacak etkileyici bir paylaşım oldu.

Arıkuşu sunumunu Bediüzzaman hazretlerinin “Sünnet-i Seniyyeye ittibâı kendine âdet eden, âdâtını ibadete çevirir, bütün ömrünü semeredar ve sevabdar yapabilir.” vecizesiyle bitirdi.

Pazar günü programımızın değerlendirmesi yapıldı ve her temsilciden aylık il toplantılarını başlatma sözü alındı.

Program bitiminde çekilen aile fotoğrafının ardından müsait olan katılımcılarla Isparta Hayvancılık A.Ş. ziyareti yapıldı.