Kategori: Genel Merkez0

HAYSİAD 4. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

HAYSİAD Genel Merkez 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Aralık 2019 Pazar günü Hayrat Vakfı Küçükçekmece Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türkiye geneli üyelerin katılımıyla birlik ve beraberlik içerisinde yapılan seçimlerde oybirliği ile tekrar Hacı Özdemir ve ekibi göreve getirildi.

4. Olağan genel kurul programına Hayrat Vakfı Mütevelli Heyetinden Muhterem Ahmet Semiz Bey, İstanbul Hayrat Vakfı Temsilcisi Hüseyin Yavuz Bey, HAYSİAD Geçmiş Dönem Genel Başkanı Mahmut Akbulut ve Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri, Denizli Şube Başkanı ve çok sayıda il temsilcisi ile birlikte birçok üye iştirak etti.

Yönetim kurulu üyesi İsmail Erdoğan’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan genel kurul programında açılış konuşması HAYSİAD Genel Başkanı Hacı Özdemir tarafından yapıldı. Özdemir misafirleri selamladıktan sonra, katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek söze başladı.

2010 yılında kurucu başkan Akif Murat Ural ve ekibi tarafından kurulan ve sonraki dönemde Mahmut Akbulut’un başkanlığında devam eden HAYSİAD’ın 10 yaşına geldiğine değinen Özdemir, HAYSİAD sürecini bir bayrak yarışı olarak gördükleri ve her gelen yönetimin görevi en iyi şekilde yaparak bu bayrağı bir sonraki yol arkadaşına devrettiğine değindi.

Özdemir’in selamlama konuşmasının ardından Hayrat Vakfı mütevelli Heyeti’ni temsilen Ahmet Semiz beyefendi kürsüye teşrif etti.

Hayrat Vakfı’nın kuruluşuna dair hatıralarını katılımcılara aktaran Semiz böyle tarihi bir mekânda HAYSİAD ekibini ağırlamaktan memnun olduklarını dile getirdi. Vakfın kuruluşunda çekilen zorluklardan sonra yapılan hizmetler ve bugünkü gelinen noktaya değinen Semiz çekilen zahmetlerin toprağa atılan bir çekirdek gibi yeşerip bugün ümmet ve millete rahmet olarak meyve verdiğini binler Elhamdülillah ile anlattı.

Ahmet Semiz Bey’in konuşmaların ardından Hayrat Vakfı İstanbul Temsilcisi Hüseyin Yavuz Bey kürsüye çıktı. Katılımcıların iş adamları olması hasebiyle Peygamberimiz (Asm.) ticarete bakın 4 hadis i şerifine yer verdiği konuşmasını gerçekleştiren Yavuz, “Bir kişiye dini için dört tane hadis yeterlidir, bunlar;

  • “Ameller niyetlere göredir”(İnsan bir işi yaparken niyetini devreye sokmazsa, dinen o ameli boşa gitmiş olur. Keza, bir şeyi yaparken veya terk ederken Allah’tan başkasını kastederek yapan ve terk edenin ise, çalışması boşa gider.)
  • “Helâl bellidir, haram bellidir. Bu ikisinin arasındakiler şüphelilerdir. Kim ki, şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini ve şerefini korumuş olur.”
  • “Kişinin mâlâyâniyi (faydasız) şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir”
  • “Kişi, kendi için hoşnut olduğu şeyin kardeşinde de bulunmasından hoşnut olmadıkça iman etmiş olamaz”

diyerek konuşmasını özetledi.

Toplantının devamı için divan başkanlığına eski yönetim kurulu üyelerinden Yavuz Güleç, divan üyeliğine Ramazan Turkut, divan kâtipliğine ise Sebahattin Türkoğlu seçildi.

Gerçekleştirilen 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda HAYSİAD genel başkanı Hacı Özdemir, yönetim kurulu üyesi Cüneyt Durmaz ve Ramazan Turkut 2017-2019 yıllarını kapsayan faaliyet, mali ve denetim rapor sunumlarını yaptılar.

Sunumların ardından 2017-2019 yılları arasında görev yapan HAYSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri genel kurul tarafından ibra edildiler.

Genel kurulda okunan raporların ardından gelen öneriyle borçlarını ödeyemeyen üyelere yönelik 2019 yılı öncesi borçların affı kararı da çıktı. Ayrıca şubelerin genel merkez ödentisi olarak belirlenen 35’lik kısmında %20 ye indirilmesine karar verildi.

Yine genel kurul kararı ile 2020 ve sonrası için senelik üyelik aidatının Bireysel üyelerde 600TL, Kurumsal Üyelerde ise 1800TL olarak uygulanması oylamaya sunuldu ve kabul edildi.

Yeni dönem genel merkez yönetim, denetim ve haysiyet (hakemlik) divanı seçimlerinin yapıldığı bölümde sadece önceki dönem başkanı Hacı Özdemir’in çarşaf listesi çıkmış ve genel kurul tarafından kabul edilmiştir.

Yeniden göreve seçilerek güven tazeleyen Hacı Özdemir herkese teşekkür ederken gelecek dönemdeki yol haritasına da kısaca değindi.

Özdemir, “Hayatın ve ticaretin öncelikle manasını doğru şekilde anlamak için binlerce nazarı ve bakış açısı var. Mutlak doğru mana ancak rabbani, nebevi ve nurani nazarla yakalanır. Rabbimiz ticareti hava gibi su gibi her yerde karşımıza çıkarıyorsa bunda binler hikmet ve gaye olsa gerek.

Peygamber Efendimiz, sahabe-i kiram, aşere-i mübeşşere tüccardı. Efendimizin Medine’ye hicretten sonra ilk yaptığı icraatlardan birisi Medine çarşısını kurmaktı. Medine çarşısını Efendimiz bizzat gezer ve kontrol ederdi.

Sahabe-i kiram Medine çarşısında i‘lâ-yi kelimetullahı yaşamaya ve yaymaya çalışırlardı, şayet dünyaya meyilleri artarsa Mescid-i Nebevi ve kabristanla hemen dengeyi sağlayıp, niyetlerini hatırlayıp asıl vazifeleri olan “ticaretle dine hizmet” rotalarına dönerlerdi.

Bu Rabbani bakış açısı ve niyetle çok kısa bir zamanda ticaret Yahudilerin elinden Müslümanların eline geçiyor.

Dolayısıyla bizim şuan ihtiyacımız evvela teknoloji, sermaye, işgücünden öte ticaretteki niyet, ticari ahlak ve ticarete bakış açısıdır.

HAYSİAD ailesi olarak da bu niyetle beraber ticarette istikamet üzere büyümek, millet ve ümmet için işbirliği-güç birliği sağlama hedefiyle ilerliyoruz. Bu minvalde geçtiğimiz yıl yaptığımız 70’in üzerinde eğitim ve faaliyetlerle 5000’in üzerinde kişiye temas ettik.” Dedi.

Özellikle yeni dönemde sektörel çalışmalar, yurtdışı faaliyetleri gibi birçok açılımla birlikte aynı şekilde bölge ve il bazlı toplantılara devam edileceğini dile getiren Özdemir her bir üyeyi yönetim kurulunun asıl bir ferdi gibi taşın altına elini koymaya omuzdaş olmaya davet etti.

Hacı Özdemir’in teşekkür ve faaliyet planı konuşmasının ardından 3 yıllık bütçe sunumu Cüneyt Durmaz tarafından yapıldı.

Yapılan duanın ardından genel kurul toplantısı nihayete erdi.