Kategori: Genel Merkez0

Bursa Bölgesi Üyelerimizi Hayrat Vakfı’nda Ağırladık

Bursa bölgesi Hayrat Vakfı temsilcilerinin de iştirak ettiği programımız Ayasofya’da kılınan sabah namazı ile başlayıp Hayrat Vakfında kahvaltı ve ardından detaylı tanışma ile devam etti.

Altın kıymetinde tecrübelerin paylaşıldığı tanışma programında bir işte sebat etmek, ekibin önemi, büyüme odaklı olmak gibi konulara dikkat çekildi.

Programın devamında HAYSİAD tanıtımı yapıldı ve akabinde HAYSİAD Genel Başkanımız Hacı Özdemir HAYSİAD vizyon ve misyonunu anlattı. Dünya’ya dürüstlüğü, İslam ticaret ahlakını yaymayı ve uygulatmayı hedeflediğinin altını çizen Özdemir, tüccarları maddi ve manevi eğitimlerle destekleyerek Ahilik ruhunu tekrar ortaya çıkartmak ve bu vesileyle hem Ümmeti Muhammed’e hem milletimize hem de insanlığa faydalı olmak için çalışmalar yapıldığını aktardı. İmam-ı Azam’ın hayatından örnekle konuşmasını bitiren Başkanımız: ”İmam-ı Azam aynı zamanda devrinde tüccarı azam olmuş, devletlere borç verecek seviyeye gelmiş. Bunun sebebi, maneviyatına, ailesine, ilmi hayatına ve ticari hayatına vakit ayırıp ekip kurmasıdır.” dedi.

Genel Başkanımızdan sonra Hayrat Vakfı Dış İlişkiler Koordinatörü Rıdvan Abut Hayrat Vakfı Başkan Yardımcısı Ahmet Semiz amcanın selamını ilettikten sonra onun isteği üzerine Hz. Musa ve Karun arasındaki kıssanın geçtiği Kasas Suresi’nin mealini okudu.

Sonrasında Hayrat Vakfı ve HAYSİAD’ın yurtdışı çalışmaları ve sahip olunan imkânlardan bahseden Abut, Ticari Ataşelikler, Yurtdışı Ticari STK’lar ve İş Adamlarıyla yapılan ve yapılabilecek çalışmaları paylaştı.

Programımızın ikinci bölümünün ilk eğitimi ihracat üzerine Dış Ticaret Danışmanı ve HAYSİAD Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdoğan tarafından yapıldı.

Ülkelerin gelişimine ve büyümesine en büyük katkıyı yapacak olan ticaret şeklinin ihracat olduğunu vurgulayan Erdoğan; Neden İhracat, İhracata Hazırlık, İhracatçı Sıfatının Kazanılması, Pazar Araştırma Metotları, Çalışma Usulü, İş Akış Planlaması, Teslim Şekilleri, Ödeme Şekilleri, İhracatı Kim Yürütecek başlıklarında sunumunu icra etti ve ihracatın manevi sorumluluk kısmına geçti.

Erdoğan çokça kişinin yakındığı dış güçlerin Müslüman ülkelere müdahale etmesi konusuna da kendi konusu açısından değindi. Erdoğan: “Dış güçler neden müdahale eder?  Çünkü iç güçlerimiz zayıftır. Ne kadar büyük işletmeler ne kadar büyük ihracatçılar olur, dünya piyasasında ne kadar çok söz sahibi olursak o zaman ne milletimize ne Müslüman kardeşlerimize zulüm edilmesine müsaade ederiz.

İhracatımızla birlikte inancımızı da ihraç edebiliriz. Yani kaliteli işler yapıp bunu dünyaya satarsak bu vesile ile tebliğ vazifemizi de yapabiliriz. Koskoca Endonezya’nın Müslüman olmasına bir tüccar vesile olmuştur unutmayalım” dedi.

 

İkinci eğitimimizin konu başlığı Ekip Kurmak oldu. Eğitimcimiz Ahmet Koşkan başarının temel motivasyon kaynağı olarak Mutluluk, Hüzün-Acı-Şiddet, Hayaller, Strateji ve Gerçekleri gösterdikten sonra Fatih Sultan Mehmet Han ve İstanbul’un fethini farklı bir nazarla ele aldı.

Koşkan: 21 Yaşında İstanbul’u feth ettiğine dikkat çekilen Fatih Sultan Mehmet’in başarınsın asıl sırrının fetih aşamasına gelmeden önce üzerine düşen her şeyi en ince detayına kadar, en iyi şekilde planlamış ve yapmış olmasıdır dedi.

Şirketlerin başarısı içinde maddi değerlerle birlikte artık manevi değerlerin daha çok önem kazandığını söyleyerek sözlerine devam eden uzmanımız elde tutulamayan kaliteli personelin ya rakip firmaya geçeceğini ya da kendi işini kurup rakip olacağı konusunda katılımcılarımızı uyardı.

Ayrıca Personeli elde tutmak için baz maaş ödeme döneminin geride kaldığını söyleyen Koşkan; prim, kar payı, sosyal sorumluluk katmak, maneviyat katmak gibi kavramların artık işyerimizde hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Eğitimcimiz işletmelerin emekli olan personellerini kaybetmemeleri konusunda ise personellerin yetiştirilmesi, makine ekipman kullanımının öğretilmesi gibi bir çok konuda emekli olmuş personellerin bir danışman gibi kullanılmasının işletmenin faydasına olacağını söyledi.

Son olarak işletmelerde sayının önemli olduğunu vurgulayan Ahmet Koşkan maaş, çalışma saatleri, yapılacak iş gibi tüm parametrelerin bildirilmesiyle birlikte kesin hedefler verilmesinin gerektiğini ve bunun ortalama %70 olan personel verimliliğini artıracağını söyleyerek sunumunu bitirdi.

Programa ev sahipliği yapan Hayrat Vakfı yöneticilerine, iştirak eden tüm katılımcılarımıza ve eğitimcilerimize çok teşekkür ederiz.